Cerita Pagi

Surabaya, 11 Mei 2017

​Sejak kecil anak laki-laki ini sudah diasuh oleh bapak & ibu kos saya. Nama anak ini Louis. Walaupun Louis bukan cucu kandung mereka, tapi dengan tulus dan penuh kasih sayang, bapak dan ibu kos saya mengasuh anak ini. Louis selalu bermain ditemani Bapak di ruang tamu. Terkadang juga bermain dengan Ibu.

Pagi ini Louis sedang bersama Bapak. Ia memanggil Bapak untuk mengajarkan nya menggambar. Karna bosan bermain di dalam rumah, ia pun mengajak Bapak keluar rumah untuk bermain.